Σεμινάριο με τον Andrew Sato - Shihan 6th Dan Aikikai

Andrew Sato

Σεμινάριο με τον Tomasz Tyszca - 4 Dan Aikikai

Tomasz Tyszca

1o Camp της AWA στην Ελλάδα και Σεμινάριο Εκπαιδευτών

Aikido World Alliance Camp 2014

Σεμινάριο Τεχνικών Ακινητοποίησης και Ελέγχου

Pantelis Sakellariadis Kansetsu Waza

AWA All Dojos Training

AWA All Dojos Training